Service Rate‎ > ‎

Paint Care


สำหรับผิวรถยนต์ที่ขาดการดูแลอย่างถูกวิธีเป็นเวลานาน


รอบแสงสีส้มนั้นคือรอยSwirlครับ (รอยขนแมว) เกิดจาก


การปัดฝุ่นด้วยไม้ขนไก่ หรือ การล้างและเช็ดรถที่ผิดวิธีรอยอีกแบบหนึ่งที่ทับถมบนผิวสีเมื่อสะท้อนแสงแบบจัดนั้น
คือรอยHologram ลักษณะเป็นริ้ววูปวาบอย่างที่เห็น
เกิดจากการทับถมของ Swirl หรือการทิ้งรอยของใบขัด
แบบหยาบ หลังจากการทำสีใหม่ หรือซ่อมสีแบบทั่วๆไปแก้ไขได้โดยการขัดแบบเต็มระบบ ด้วยเครื่องขัดรอบสูง
และน้ำยาพิเศษหลายขั้นตอนด้วยกัน
Comments